Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Do zakwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracyjnego możemy wykorzystać środki odwoławcze: odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania oraz zażalenie. Narzędzia te zostały uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także w Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 […]

Pełnomocnictwo substytucyjne – czym jest i na czym dokładnie polega?

Niekiedy, załatwiając różne sprawy, czy to w sądzie, czy w urzędzie, konieczne jest skorzystanie z pomocy pełnomocnika. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w określonych sytuacjach istnieje możliwość powołania przez pełnomocnika dla osoby udzielającej mu pełnomocnictwa mocodawcy, czyli innych (tzw. dalszych) pełnomocników i przekazanie im pełnomocnictwa substytucyjnego. Tacy dalsi pełnomocnicy są określani mianem substytutów. Kiedy może […]